Protipožární skříně na povrch SP | EI 30 DP1 Sm


Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty. V chráněných únikových cestách nesmějí být umístěny ani volně vedené elektrické rozvody. Tyto rozvody mohou být v chráněné únikové cestě umístěny jen tehdy, jsou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň 30 minut. Tato skříň neobsahuje zadní část stěny, v případě potřeby je možné zadní stěnu dodat a požárně upravit.

  • Skříň může být vybavena přístrojovým roštem, který je stavebnicové konstrukce umožňující volitelnou přístrojovou náplň. Vodorovné přístrojové lišty různých šířek je možné upevnit na svislé stojiny přístrojového roštu do potřebné hloubky.
  • V případě požadavku na jiný rozměr než máme v naší nabídce je možné rozměry nepatrně upravit dle přání zákazníka.
  • Tyto skříně jsou možné vybavit i protipožární větrací mřížkou, která je zkoušena do požární konstrukce ve zkušebně PAVUS, a.s.

Popis

Jedná se o skříň na povrch, která je přisazena ke zdi. Tato skříň neobsahuje zadní část stěny, v případě potřeby je možné zadní stěnu dodat a požárně upravit. Přívody či odvody jsou vedeny zády skříně, v případě požadavku je možné připravit i na vrchní či spodní části rozváděče. K utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí provést kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez muže být až do 75% plochy. Do skříně je možné dle požadavku zákazníka dodat montážní desku, montážní rám nebo elektroměrovou vanu.

Vlastnosti

  • EI 30 DP1 Sm
  • Skříně jsou dodávány ve dvou částech – skříň a montážní konstrukce
  • Skříň splňuje krytí IP54/00

Informace

Skříň či rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříni je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s., Praha.

typové označení výška x šířka (mm) hloubka (mm) požární odolnost
SP 20104-EI 2000 x 1000 400 EI 30 DP1 Sm
SP 20103-EI 2000 x 1000 300 EI 30 DP1 Sm
SP 2084-EI 2000 x 800 400 EI 30 DP1 Sm
SP 2083-EI 2000 x 800 300 EI 30 DP1 Sm
SP 2064-EI 2000 x 600 400 EI 30 DP1 Sm
SP 2063-EI 2000 x 600 300 EI 30 DP1 Sm
SP 17103-EI 1700 x 1000 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1783-EI 1700 x 800 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1763-EI 1700 x 600 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1743-EI 1700 x 400 300 EI 30 DP1 Sm
SP 15103-EI 1500 x 1000 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1583-EI 1500 x 800 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1563-EI 1500 x 600 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1543-EI 1500 x 400 300 EI 30 DP1 Sm
SP 12103-EI 1200 x 1000 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1283-EI 1200 x 800 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1263-EI 1200 x 600 300 EI 30 DP1 Sm
SP 1243-EI 1200 x 400 300 EI 30 DP1 Sm