Protipožární skříně volně stojící SR | EI 45 DP1 Sm


Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty. V chráněných únikových cestách nesmějí být umístěny ani volně vedené elektrické rozvody. Tyto rozvody mohou být v chráněné únikové cestě umístěny jen tehdy, jsou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň 45 minut.

  • Skříň může být vybavena přístrojovým rošt je stavebnicové konstrukce umožňující volitelnou přístrojovou náplň. Vodorovné přístrojové lišty různých šířek je možné upevnit na svislé stojiny přístrojového roštu do potřebné hloubky.
  • V případě požadavku na jiný rozměr než máme v naší nabídce je možné rozměry nepatrně upravit dle přání zákazníka.
  • Tyto skříně jsou možné vybavit i protipožární větrací mřížkou, která je zkoušena do požární konstrukce ve zkušebně PAVUS, a.s.

Popis

Jedná se o skříňový rozváděč, který může být umístěn i ve volném prostranství. Tento typ skříně jako jediný na trhu splňuje i požadavek na zkratovou zkoušku do 140 kA. Přívody či odvody mohou být vedeny jak spodem, tak i vrchem. K utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí provést kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez muže být až do 75% plochy. Do skříně je možné dle požadavku zákazníka dodat montážní desku, montážní rám nebo elektroměrovou vanu. Skříň splňuje krytí IP54/00.

Vlastnosti

  • EI 45 DP1 Sm
  • Skříně jsou dodávány ve dvou částech – skříň a montážní konstrukce.

Informace

Skříň či rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříni je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s., Praha.

typové označení výška x šířka (mm) hloubka (mm) požární odolnost
SR 20126-EI 2000 x 1200 600 EI 45 DP1 Sm
SR 20125-EI 2000 x 1200 500 EI 45 DP1 Sm
SR 20124-EI 2000 x 1200 400 EI 45 DP1 Sm
SR 20123-EI 2000 x 1200 300 EI 45 DP1 Sm
SR 20106-EI 2000 x 1000 600 EI 45 DP1 Sm
SR 20105-EI 2000 x 1000 500 EI 45 DP1 Sm
SR 20104-EI 2000 x 1000 400 EI 45 DP1 Sm
SR 20103-EI 2000 x 1000 300 EI 45 DP1 Sm
SR 2086-EI 2000 x 800 600 EI 45 DP1 Sm
SR 2085-EI 2000 x 800 500 EI 45 DP1 Sm
SR 2084-EI 2000 x 800 400 EI 45 DP1 Sm
SR 2083-EI 2000 x 800 300 EI 45 DP1 Sm
SR 2066-EI 2000 x 600 600 EI 45 DP1 Sm
SR 2065-EI 2000 x 600 500 EI 45 DP1 Sm
SR 2064-EI 2000 x 600 400 EI 45 DP1 Sm
SR 2063-EI 2000 x 600 300 EI 45 DP1 Sm
SR 17123-EI 1700 x 1200 300 EI 45 DP1 Sm
SR 17103-EI 1700 x 1000 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1783-EI 1700 x 800 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1763-EI 1700 x 600 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1743-EI 1700 x 400 300 EI 45 DP1 Sm
SR 15123-EI 1500 x 1200 300 EI 45 DP1 Sm
SR 15103-EI 1500 x 1000 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1583-EI 1500 x 800 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1563-EI 1500 x 600 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1543-EI 1500 x 400 300 EI 45 DP1 Sm
SR 12103-EI 1200 x 1000 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1283-EI 1200 x 800 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1263-EI 1200 x 600 300 EI 45 DP1 Sm
SR 1243-EI 1200 x 400 300 EI 45 DP1 Sm