Certifikace

Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnost staveb, které jsou v souladu s normam:ČSN EN 73 0810, ČSN EN 73 0848 a ČSN EN 1634-1.

Výrobky jsou odzkoušeny a certfikovány ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.

Originály certifikátů i všech protokolů jsou uloženy u nás v sídle firmy, přístupné k nahlédnutí.

Certifikáty