Elektromerová príprava

Elektromerová príprava sa skladá z bočníc, DIN líšt, elektromerových vaní, elektromerových dosiek a krycích dosiek. Krycie dosky i elektromerové vane sú plombovateľné, spĺňajú požiadavky PRE, ČEZ.

  • Príprava na osadenie elektromerov
  • Plombovateľné krycie dosky
  • Spĺňa požiadavky ČEZ a PRE