SZ EI 30 DP1–S

Rozvádzač na inštaláciu pod omietku sa skladá z rámov a protipožiarnych dverí. K tomu je dodávaný obvykle ochranný kryt na zamurovanie, ktorý sa vloží a zamuruje do steny a na tento kryt sa prichytí rám s protipožiarnymi dverami.

Úlohou rozvádzačov s protipožiarnou úpravou je zabrániť šíreniu ohňa z vnútra rozvádzača do chránenia únikovej cesty.

 • Odskúšané a certifikované v skúšobni PAVUS a. s., Praha podľa NV č. 163/2002 Z. z. v platnom znení, skupina výrobkov 10, 14
 • Skriňa spĺňa normy ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
 • Požiarna odolnosť EI30 DP1–S
 • Stupeň krytia IP 54
 • Možné osadiť ventilačným systémom
 • Dverný záves vpravo (po vyžiadaní vľavo)
 • Dymotesná úprava
 • Celý vnútorný priestor skrine vyložený protipožiarnou doskou s nehorľavosťou triedy A1
 • Povrch práčková technológia RAL 7035 svetlo sivá, iná po dohode
 • Ku každej skrini priložené prehlásenie o zhode a montážny návod
 • Prívody a vývody vrchom, alebo spodkom, prípadne v chrbte skrine
 • Možné osadiť prístrojový rošt, elektromerovú vaňu, alebo montážnu dosku
 • Dodanie atypických rozmerov po konzultácii

U týchto skríň si môžete vybrať z nasledujúceho príslušenstva

 • Prístrojový rošt + krycie dosky s výrezom, bez výrezu
 • Montážna doska
 • Elektromerová príprava (elektromerová vaňa, elektromerová doska, DIN lišty s krycou doskou s výrezom, bez výrezu)
 • Ventilačný systém
 • Ochranný kryt na zamurovanie