SR EI 30 DP1–S

Jedná se o skříňový rozváděč s podstavcem, který může být umístěn i ve volném prostranství. Tento typ skříně jako jediný na trhu splňuje i požadavek na zkratovou zkoušku do 140 kA.

Kabelové prostupy je možné řešit dvěma způsoby. První možnost je výřez ve stropě, případně ve dně skříně. Tento otvor je nutné na stavbě utěsnit protipožární ucpávkou. Další možnost prostupu je umístění intumescentního vývodkového bloku, skrz který se protáhnou kabely do skříně a tím je zajištěno utěsnění přívodu kabelů.


Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty.

 • Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10, 14.
 • Skříň splňuje normy ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
 • Požární odolnost EI30 DP1–S
 • Stupeň krytí IP 54
 • Zkratová odolnost až 140 kA
 • Možné osadit ventilačním systémem
 • Dveřní závěs vpravo (po vyžádání vlevo)
 • Kouřotěsná úprava
 • Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
 • Povrch práčková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
 • Ke každé skříni přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
 • Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně
 • Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku
 • Dodání atypcikých rozměrů po konzultaci
 • Dodáváno s podstavcem 50 mm. Po domluvě je možné dodat i s podstavcem 100 mm, 150 mm a 200 mm.

U těchto skříní si můžete vybrat z následujícího příslušenství

 • Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
 • Montážní deska
 • Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
 • Ventilační systém