Kabelové prostupy

Prostup intumescentní protipožární ucpávkou

Prostup je tvořen intumescentním blokem, skrz který se protáhnou nehořlavé kabely.

V případě požáru blok aktivně reaguje a vlivem tepla začne expandovat. Tím zajistí 100% utěsnění prostoru kolem
kabelů a zabránění rozšíření ohně i tepla v protonu vývodu kabelů.

  • Možné umístění ve stropě i ve dně skříně
  • Možné osadit více bloků vedle sebe
  • Výběr z více variant provedení
  • Výhodou této volby je rychlá jednoduchá instalace kabelů skrze intumescentní blok, kde dále není třeba prostup jakkoliv upravovat

Možný výběr ze 2 provedení (viz obrázky v pravé části)
Prostup výřezem v dané části skříně

Skrz připravený otvor se na místě usazení rozvaděče protáhnou kabely a následně se celý prostor výřezu utěsní protipožární ucpávkou. K utěsnění je nutno použít odpovídající protipožární ucpávku, kterou musí aplikovat kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez může být až do 75% plochy.

  • Otvor pro umístění prostupů kabelů lze umístit jak spodem, tak i vrchem
  • V případě skříně na povrch SP je možné otvor připravit i v zádech skříně
  • Libovolně velký otvor pro kabely (do 75% plochy)
  • Výhodou této volby je značná variabilita při přívodu kabelů do skříně