SR EI 90 DP1–S

Ide o skriňový rozvádzač s podstavcom, ktorý môže byť umiestnený aj na voľnom priestranstve. Tento typ skrine ako jediný na trhu spĺňa aj požiadavku na skratovú skúšku do 140 kA.

Otvor na umiestnenie prestupov káblov je možné umiestniť tak spodkom, ako aj vrchom. Na utesnenie je nutné použiť protipožiarnu upchávku, ktorú musí vykonať kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximálny výrez môže byť až do 75 % plochy.

Úlohou rozvádzačov s protipožiarnou úpravou je zabrániť šíreniu ohňa z vnútra rozvádzača do chránenej únikovej cesty.

 • Odskúšané a certifikované v skúšobni PAVUS a. s., Praha podľa NV č. 163/2002 Z. z. v platnom znení, skupina výrobkov 10, 14
 • Skriňa spĺňa normy ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
 • Požiarna odolnosť EI90 DP1–S
 • Stupeň krytia IP 54
 • Skratová odolnosť až 140 kA
 • Možné osadiť ventilačným systémom
 • Dverný záves vpravo (po vyžiadaní vľavo)
 • Dymotesná úprava
 • Celý vnútorný priestor skrine vyložený protipožiarnou doskou s nehorľavosťou triedy A1
 • Povrch práčková technológia RAL 7035 svetlo sivá, iná po dohode
 • Ku každej skrini priložené prehlásenie o zhode a montážny návod
 • Prívody a vývody vrchom, alebo spodkom, prípadne v chrbte skrine
 • Možné osadiť prístrojový rošt, elektromerovú vaňu, alebo montážnu dosku
 • Dodanie atypických rozmerov po konzultácii
 • Dodávané s podstavcom 50 mm. Po dohode je možné dodať aj s podstavcom 100 mm, 150 mm a 200 mm.

U týchto skríň si môžete vybrať z nasledujúceho príslušenstva

 • Prístrojový rošt + krycie dosky s výrezom, bez výrezu
 • Montážna doska
 • Elektromerová príprava (elektromerová vaňa, elektromerová doska, DIN lišty s krycou doskou s výrezom, bez výrezu)
 • Ventilačný systém